ព្រឹត្តិការណ៍បរិច្ចាកឈាមធំជាងគេនៅខេត្តសៀមរាបនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៣ និង ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

ព្រឹត្តិការណ៍បរិច្ចាកឈាមធំជាងគេនៅខេត្តសៀមរាបនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៣ និង ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមខេត្តសៀមរាប។
ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាគមយុវជនវ័យក្មេងកម្ពុជាសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិឈាមសៀមរាប និងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ។
ពួកយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមនិងបរិច្ចាគឈាមរបស់អ្នកដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺ។ សូមអរគុណ!

Blood donation Siem Reap 2018

Blood donation Siem Reap 2018

The biggest blood donation event in Siem Reap will be held on 23 and 24 June 2018 at National Blood Transfusion Siem Reap. This event is organized by Young Entrepreneur Association of Cambodia – Siem Reap chapter. Cooperated with National Blood Transfusion Siem Reap and Angkor Hospital for Children.
We are looking forward to seeing you join and donate your blood to save the life of patients.

Blood donation Siem Reap 2018