Camera’s Lens Explanation in Khmer

មេរៀនទី ៦: ប្រើ Lens អ្វី សម្រាប់ថតរូបប្រភេទណា? ខ្ញុំប្រើ តែ ២ ទេ Camera's Lens Explanation in Khmer https://www.youtube.com/watch?v=xmgArRSBQ8o